DS Thu Hoài

Trưởng Ban Biên tập nội dung cho website: https://viemphoi.online/

Dược sĩ Thu Hoài tối nghiệp loại giỏi Trường Đại học Dược Hà Nội. Dược sĩ Thu Hoài đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe hệ hô hấp. Cô đã theo học nhiều khóa đào tạo về các bệnh lý về đường hô hấp do GS, TS, BS chuyên khoa Hô Hấp hướng dẫn. Với những kiến thức sẵn có, dược sĩ Thu Hoài tự tin với những nội dung mình viết ra sẽ giúp người mắc các bệnh lý về đường hô hấp như: Viêm phổi, viêm phế quản,... có được thông tin hữu ích nhất.