Bị ho khan kéo dài dùng Bảo Phế Vương hỗ trợ cải thiện có tốt không? TS Hoàng Văn Huấn tư vấn