Viêm phổi ảnh hưởng đến các túi khí trong phổi, trong khi viêm phế quản là tình trạng viêm lớp niêm mạc các ống phế quản.