Bỗng nhiên một ngày bạn thấy ho ra đờm có máu, hiện tượng này khiến bạn rơi vào trạng thái lo lắng vô cùng, không biết mình bị làm sao.