Hiện nay, với đà phát triển của xã hội, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, sự ô nhiễm môi trường khí thải, bụi bẩn… đã dẫn đến tỷ lệ người bị nhiễm một số bệnh về hô hấp ngày càng nhiều.