Ho là vấn đề rất phổ biến hiện nay. Tình trạng này không gây quá nhiều nguy hiểm cho cơ thể nhưng lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống.