Ho dai dẳng là triệu chứng phổ biến mà rất nhiều người gặp phải. Ho là phản ứng của cơ thể nhằm tống dị vật ra khỏi đường hô hấp.