Người bị ho có đờm kéo dài cần phải làm gì để cải thiện? Dùng Bảo Phế Vương có được không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Hoàng Văn Huấn trong nội dung video.