Ho là triệu chứng của nhiều bệnh hô hấp. Vậy trường hợp người bị ho đờm đặc, khó thở, uống thuốc không đỡ dùng sản phẩm thảo dược Bảo Phế Vương được không?