Ngoài việc tuân thủ chế độ điều trị bằng thuốc thì vấn đề người bị viêm phổi nên ăn gì và không nên ăn gì cũng là điều cần được quan tâm. Vậy người bị viêm phổi nên ăn gì và không nên ăn gì? TS Hoàng Văn Huấn tư vấn