Ho là phản ứng của cơ thể nhằm tống dị vật ra khỏi đường hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng ho kéo dài có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.