Ho là phản xạ sinh lí tự nhiên nhằm đẩy chất dịch, đờm do phế quản, nội tiết hoặc dị vật gây tắc đường thở ra khỏi cơ thể. Nhưng đó cũng có thể là triệu chứng của một số rối loạn trong cơ thể. Ho dai dẳng là ho nhiều ngày không khỏi, gây ra những khó chịu