Bệnh đường hô hấp hiện nay đang là những vấn đề sức khỏe phổ biến, xảy ra chủ yếu do sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.