Hiện nay với đà phát triển của xã hội, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm môi trường, khí thải, bụi bẩn… đã dẫn đến tỷ lệ người bị nhiễm các bệnh về đường hô hấp ng