Đờm là chất tiết ra từ hốc mũi tới phế nang và thải ra ngoài miệng. Nếu không được khạc ra ngoài, đờm sẽ tụ đặc gây bít tắc đường thở, gây khó thở, kích thích ống phế quản. Tại sao tình trạng đờm trong cổ họng có thể ảnh hưởng đến giọng nói?