Trẻ nhỏ là đối tượng chưa hoàn thiện về hệ thống miễn dịch, do đó trẻ rất hay bị các triệu chứng đường hô hấp như ho, hắt hơi, sổ mũi khi thay đổi thời tiết.