Viêm phế quản không được phát hiện kịp thời hoặc điều trị viêm phế quản không triệt để có thể dẫn đến những diễn tiến phức tạp, thậm chí gây ra tử vong. Vậy việc tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị viêm phế quản có thể gây ra những hậu quả gì?