Viêm phổi mạn tính dùng Bảo Phế Vương được không? Cần cải thiện chế độ ăn uống thế nào? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong nội dung video